top of page
stainable_header_08.jpg

SFDR/RTS

simply comply

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Vanaf 1 januari 2023 is de Europese SFDR level 2 van toepassing: de Regulatory Technical Standard (RTS). Deze verordening legt aan de financiëlemarktdeelnemers (FMD) en financieel adviseurs (FA) twee grote verplichtingen op:

 • transparante publicatieplicht over duurzaamheidsbeleid, danwel de afwezigheid ervan, op websites (disclosure)

 • verplichte SFDR-jaarrapportages op E+S+G indicatoren zoals de SFDR/RTS die voorschrijft (periodic reporting). De rapportageverplichtingen gelden op product-
  en entiteitniveau. De jaarrapportages over 2022 moeten uiterlijk 30 juni worden gepubliceerd.

Voor wie geldt de SFDR?

De SFDR geldt voor financiële marktdeelnemers (FMD’s) en financieel adviseurs (FA’s), banken, beleggingsondernemingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, durfkapitaalfondsen en sociaalondernemerschapfondsen, maar ook pensioenfondsen, vermogensbeheerders en levensverzekeraars.

Verplichte SFDR rapportages zijn uitgebreid en complex

De rapportageplicht die de Europese SFDR oplegt, betekent een fikse werkdruk. De eisen die de SFDR/RTS stelt, zijn uitgebreid en complex, mede vanwege

 • verplichte indicatoren: E+S+G op diverse lagen in de keten (leveranciers, huurders),
  op entiteit- en productniveau

 • verplichte ijkpunten: 4 x per jaar meten

 • verwijzingen naar de taxonomie

 • vaste berekeningsmethoden en formules, indexen en benchmarks

 • voorschriften voor tekstuele en grafische weergave waaronder taartdiagrammen, staafdiagrammen en flowcharts

 • eerste SFDR jaarrapportage over 2022 uiterlijk 30 juni publiceren

bottom of page