top of page
iStock-171144449_edited.jpg
EU_compliance.png

 Full-ESG Reporting Platform

CSRD & SFDR

* ook klimaatrisico analyses

Anchor 1

CSRD PreScan

De Europese CSRD richtlijn betekent een nieuwe ESG-rapportageverplichting voor ondernemingen. 

Zowel op E (environmental) als op S (social) en G (governance) thema's moet worden gerapporteerd.

Veel ondernemingen hebben al een ESG-rapportage, maar deze voldoet waarschijnlijk niet aan de eisen van de CSRD en zal op punten moeten worden aangepast.

De onderwerpen waarover 

bedrijven moeten rapporteren bepaalt u zelf, samen met uw stakeholders, aan de hand van een ESG-risicoanalyse.

In jargon heet deze analyse het dubbele materialiteiten assessment.

 

Over deze risico's moet u jaarlijks rapporteren, en u moet jaarlijks beoordelen of er andere risico's zijn bijkomen (due diligence).

U kunt de CSRD vereisten ook beschouwen als een manier om uw ESG-prestaties als kansen te identificeren.

Stainable CSRD helpt u in drie eenvoudige stappen. Als eerste de CSRD PreScan. Deze beantwoordt de volgende vragen:

  • welke risico's staan in mijn huidige ESG-strategie en beleid?

  • hoe zijn stakeholders betrokken?

  • welke risico's zijn nog onvoldoende beoordeeld (GAPS)?

  • welke stappen (NEXT STEPS) moeten we zetten voor:

    • gevalideerde dubbele materialiteiten assessment​

    • implementatie van EU compliant CSRD rapportage

 

Doorlooptijd v.a. 1 week​

trainingen

Wilt u meer weten over onze trainingen en workshops?

SFRD, taxonomie, WELL, BREEAM, CRREM, LEED

Kijk bij Blue Building Institute Academy voor een overzicht.

appolinary-kalashnikova-WYGhTLym344-unsplash(1).jpg

selected client projects

Scherm­afbeelding 2023-02-23 om 13.52.23.png

"Met Hyde Park hebben we een duurzame ontwikkeling voor ogen, met een gezonde mix aan functies van wonen, sporten, werken en recreëren en natuurlijk voldoende groen en natuur.

 

We zochten nog een goede vertaling van onze duurzaamheidsmaatregelen naar de huidige (inter)nationale rapportageverplichtingen op het gebied van duurzaamheid.

 

Blue Building Institute en Stainable hebben middels een quick scan al onze ESG-maatregelen verzameld en beschreven in één overzichtelijke paragraaf. Dit is een bijzonder waardevolle toevoeging aan onze communicatie."

www.hydeparkishere.nl

Indofin.png

Indofin Group

"Wij willen ons vastgoed niet alleen verduurzamen, maar we willen hierbij voorsorteren op de wettelijke kaders zoals de SFDR en de CSRD.  Het Stainable platform van Blue Building Institute en Boot Advocaten hebben ervoor gezorgd dat wij én ons ESG beleid inhoudelijk sterk en waardevol hebben ingevuld, én dat onze rapportages en communicatie volledig in lijn zijn met de regelgeving."

www.indofin.com

bottom of page