top of page
iStock-171144449_edited.jpg
EU_compliance.png

 Stainable ESG Reporting 

CSRD, SFDR, DUPA 2.0, EU Taxonomy 

Anchor 1

Talk to us!

We gaan graag in gesprek over alle ESG-gerelateerde vragen, bijvoorbeeld over CSRD compliance, duurzaamheid en taxaties, of over SFDR en EU Taxonomie.

Stainable is het eerste Legal & Automated Compliance platform dat zich helemaal richt op de vertaalslag van de Europese wetgeving op het gebied van ESG. Wij maken complexe (Europese) wet- en regelgeving met betrekking tot duurzaamheid toegankelijk. Door inzet van onze slimme technologie vertalen wij wetgeving naar een invuloefening die iedereen begrijpt. Zo helpen wij jou om bij te dragen aan een duurzamere wereld en te voldoen aan de rapportage vereisten (SFDR, CSRD, Taxonomie en Dupa 2.0).

SFDR compliance in drie stappen

1. 

Strategie

Entiteit:

 • Beleid rondom duurzaamheidsrisico's

 • Principal Adverse Impacts

Product:​

 • Product 'kleur' grijs (6), groen (8,9)

2. 

DATA management

 • Data verzameling E+S+G.

 • Crosswalks met o.a. GRESB, BREEAM, WELL en Taxonomy

 • Automatische berekening van PAI indicatoren

3. 

Reporting & disclosure

SFDR Compliant reporting voor entiteiten en producten (zowel pre-contractueel alsook periodiek) in de wettelijk voorgeschreven templates:

 

 • PAI

 • Alle relevante Annexen

CSRD compliance in drie stappen

1. 

CSRD Prescan

Matching huidige strategie en beleid met CSRD framework.

 

Resultaat:

 • Preliminary Priority Assessment including matrix.

 • Preliminary Stakeholder Inclusion Assessment

 • GAPS & Next Steps 

2.

Materialiteitsassessment
per team

Voor compliance: Per team een deep dive in alle relevante 'impacts'.

Na validatie door MT volgen geautomatiseerd:

 • CSRD Due Diligence Report, incl. gevalideerde DMA, met stakeholders

 • CSRD reporting format

 • Implementatieplan met 'shopping list'

3. 

Data & Beleid

Daadwerkelijke gegevensverzameling en het invullen van de geselecteerde vragenlijsten (material impact indicators).

Automated CSRD Report

Taxonomie

De EU Taxonomie bevat een classificatiesysteem waarmee investeerders en bedrijven kunnen aangeven welke investeringen wel en niet duurzaam zijn, en op welke milieudoelen deze impact hebben. Onze rapportages worden geborgd door vastgoed/ESG-juristen en zorgt ervoor dat jouw rapportage voldoet aan de internationale wetgeving, met Stainable ben je 100% compliant.

Stainable voor taxateurs (DuPa 2.0)

Via ons platform kunnen taxateurs de duurzaamheidsparagraaf eenvoudig geautomatiseerd invullen. Door de koppeling van diverse slimme databronnen wordt de informatie rondom de (vastgoed)objecten met de meest accurate data ingevuld. 

Voordelen

- CSRD, SFDR en EU taxonomie compliant

- Tijdsbesparing

- Kwaliteitsverhoging

- 100% juridisch gevalideerd

- Actueel en accuraat

- Herbruikbare data

- 100% EU compliant

Contact

Voor meer informatie over onze diensten, kunt u contact opnemen met:

Het Stainable team

bottom of page