top of page
iStock-171144449_edited.jpg
EU_compliance.png

CSRD Compliance

Het CSRD framework is meer dan een ESG-verplichting. Het biedt een (relatief) helder framework voor ESG. Ook krijgen organisaties flink wat ruimte om zelf de ESG-prioriteiten te bepalen. Waar liggen de grenzen? Stainable CSRD ondersteunt het gehele CSRD compliance proces.

1

CSRD Prescan

Matching huidige strategie en beleid met CSRD framework.

 

Resultaat:

 • Preliminary Priority Assessment including matrix.

 • Preliminary Stakeholder Inclusion Assessment

 • GAPS & Next Steps 

Computerscherm CSRD _100x.png

2

Assessment per team.png

Materialiteitsassessment per team

Voor compliance: Per team een deep dive in alle relevante 'impacts'.

Na validatie door MT volgen geautomatiseerd:

 • CSRD Due Diligence Report, incl. gevalideerde DMA, met stakeholders

 • CSRD reporting format

 • Implementatieplan met 'shopping list'

3

Data & Beleid

Daadwerkelijke gegevensverzameling en het invullen van de geselecteerde vragenlijsten (material impact indicators).

Automated CSRD Report

CSRD compliance in drie stappen

CSRD PreScan

Geeft direct inzicht in uw 'materialiteiten'

De Europese CSRD richtlijn betekent een nieuwe ESG-rapportageverplichting voor ondernemingen. 

Zowel op E (environmental) als op S (social) en G (governance) thema's moet worden gerapporteerd.

Veel ondernemingen hebben al een ESG-rapportage, maar deze voldoet waarschijnlijk niet aan de eisen van de CSRD en zal op punten moeten worden aangepast.

De onderwerpen waarover 

bedrijven moeten rapporteren bepaalt u zelf, samen met uw stakeholders, aan de hand van een ESG-risicoanalyse.

In jargon heet deze analyse het dubbele materialiteiten assessment.

 

Over deze risico's moet u jaarlijks rapporteren, en u moet jaarlijks beoordelen of er andere risico's zijn bijkomen (due diligence).

U kunt de CSRD vereisten ook beschouwen als een manier om uw ESG-prestaties als kansen te identificeren.

Stainable CSRD helpt u in drie eenvoudige stappen. Als eerste de CSRD PreScan. Deze beantwoordt de volgende vragen:

 • welke risico's staan in mijn huidige ESG-strategie en beleid?

 • hoe zijn stakeholders betrokken?

 • welke risico's zijn nog onvoldoende beoordeeld (GAPS)?

 • welke stappen (NEXT STEPS) moeten we zetten voor:

  • gevalideerde dubbele materialiteiten assessment​

  • implementatie van EU compliant CSRD rapportage

 

Doorlooptijd v.a. 1 week​

bottom of page